Business Coaching - Finland2

Leren samenwerken in Lapland

Blog by Melissa | 

11 april 2019

Steeds meer bedrijven besteden tijd en aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van hun werknemers. Gelukkige werknemers en goede intermenselijke relaties zorgt er namelijk voor dat een bedrijf beter draait en bijgevolg betere resultaten boekt. Enso Coaching – in dit geval ikzelf, Melissa, en coach Arianne – nam een groep kaderleden van een Belgisch bedrijf vijf dagen lang mee naar Lapland. Met zijn bergachtig land en hopen sneeuw is het een ideale setting voor ontspannende wandelingen en pittige sneeuwscootersafari’s. Het doel? Openbloeien, elkaar op een ontspannen manier beter leren kennen, waarbij respect voor ieders persoonlijkheid centraal staat.

Op de eerste dag heb ik gelijk een interessant gesprek met een van de deelnemers. Hij is nog voorzichtig, maar het verbaast me hoe kwetsbaar hij zich meteen opstelt. Een goed begin van een veelbelovende trip.

De volgende dag bepalen we samen via de DISC-temperamenten en bijhorende kleuren of iemand extra- of introvert is, intuïtief of waarnemend, en of hij een denker of voeler is. Zo leren de deelnemers elkaar beter te begrijpen en het positieve aspect van elke persoonlijkheid te appreciëren. Het valt me op dat deze groep, onder hun professionele masker, stuk voor stuk zachte en gevoelige mensen zijn. Met een kinderlijke voorzichtigheid staan ze open voor zelfreflectie. Ongelooflijk inspirerend.

 

IN SYMBIOSE

Op de tweede avond van ons verblijf in Lapland eten we samen met de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Lapland – in een authentieke Sami-hut bij het brandende haardvuur. Ze leggen ons uit hoe ze leven en hun rendieren verzorgen. Het raakt me hoe ze met zoveel respect voor de seizoenen en de dieren leven: de mens is eigenlijk gemaakt om in symbiose met de natuur te leven.

Onze tijd met de rendieren eerder op de dag was dan ook fantastisch: we mochten ze zelfs aaien en voederen. Op een bepaald moment hebben we zelfs een heuse rendierrace gehouden – de competitiedrang kwam plots in alle hevigheid naar boven. Het leverde enkele hilarische momenten op die de groepsdynamiek alleen maar ten goede kwam.

 

ELKAAR VERSTERKEN

Tijdens de coaching trip pols ik geregeld naar de ervaringen van de deelnemers. Uit die gesprekken hoor ik steeds hetzelfde terugkeren: iedereen vindt het geweldig dat ze elkaar op een andere manier leren kennen – maar geven tegelijk toe dat ze het soms lastig vinden om zichzelf bloot te geven. Toch is hun evolutie is duidelijk vanaf de eerste dag: ze ontwikkelen veel begrip voor hoe de ander denkt en in elkaar zit. Ze krijgen steeds meer inzicht in waarom de ene persoonlijkheid de andere professioneel versterkt en die diversiteit zelfs noodzakelijk is. Ze weten nu veel beter wie ze zijn en wat ze aan elkaar hebben en dat heeft rust gebracht in het team.

Ik hoop vurig dat ze de verworven inzichten na de Lapland-trip niet zullen vergeten. Enso Coaching heeft alvast iets moois in gang gezet. De kaderleden weten nu dat ze op elkaars deur kunnen kloppen en zijn er zich van bewust geworden om meer tijd nemen voor elkaar als mens.

 

ZELFREFLECTIE ALS COACH

Ikzelf krijg natuurlijk ook steeds spiegels voorgehouden op zo’n trip, dus ook voor mij is elke coaching trip een constant leerproces. Het geeft me een enorm bevredigend gevoel om mensen te begeleiden, hen de kans te geven om zichzelf beter te leren kennen en dieper in emoties te graven. Zo slaag ik er erin om telkens authentieke verbindingen te maken met mensen die zich openstellen en het ‘risico’ nemen om mij in vertrouwen te nemen. We doen het samen: ik begeleid hen maar op hun beurt geloven ze in mijn kunnen… waardoor het telkens een mooie, gedeelde ervaring wordt.

Op naar de volgende trip, eind april, ik sta al te popelen… !